© N&M Bilgisayar 2017
AKTİF (VARLIKLAR TL) 4.1 DÖNEM VARLIKLAR 4.1.1. Hazır Değerler :    620.879,68 4.1.1.1. Kasa :        16.318,47 4.1.1.2. Banka :    192.631,04 4.1.1.3. Alınan Çekler :                 0,00 4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme emirleri (-) :                  0,00 4.1.1.5. Diğer :           411.930,17 4.1.2. Menkul Kıymetler :                 0,00 4.1.3. Diğer Alacaklar :              19.465,36 4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar :                       0,00 4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar :                       0,00 4.1.3.3. İktisadi İşlemlerden Alacaklar :                       0,00 4.1.3.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar :                       0,00 4.1.3.5. Senetli Dernek Alacakları :                       0,00 4.1.3.6. Diğer Dernek Alacakları :              19.465,36 4.1.4. Stoklar :                 0,00 4.1.4.1. Aynı Yardım Stokları :                 0,00 4.1.4.2. Diğer Stoklar :                 0,00 4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri :                 0,00 4.1.6. Gelecek Ayların Ait Giderler ve Gelir Tahukkukları :                 0,00 4.1.7. Diğer Dönem Varlıklar :                 0,00 Dönem Varlıklar Toplamı :    640.345,04 4.2. DURAN VARLIKLAR 4.2.1. Diğer Alacaklar :                 0,00 4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar :                       0,00 4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar :                       0,00 4.2.1.3. İktisadi İşlemlerden Alacaklar :                       0,00 4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar :                       0,00 4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları :                       0,00 4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları :                 0,00 4.2.2. Mali Durum Varlıklar :                 0,00 4.2.2.1. İştiraklar :                 0,00 4.2.2.2. Bağlı Ortaklar :                 0,00 4.2.3. Maddi Duran Varlıklar : 20.394.552,41 4.2.3.1. Arazi ve Arsalar :    225.000,00 4.2.3.2. Binalar : 19.184.262,96 4.2.3.3. Taşıtlar :         0,00 4.2.3.4. Demirbaşlar :      985.289,45 4.2.3.5. Diğer :          0,00 4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar : 225.556,89 4.2.4. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar :         0,00 4.2.4. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları : 11.223,96 4.2.4. Diğer Duran Varlıklar :         0,00 Duran Varlıklar Toplamı :   20.631.333,26 Aktif ( Varlıklar ) Toplamı :   21.271.678,30 TOPLAM :   21.271.678,30 PASİF (KAYNAKLAR TL) 5.1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.1.1. Mali Borçlar :                 0,00 5.1.2. Diğer Borçlar :       357.419,75 5.1.2.1. Üyelere Borçlar :                       0,00 5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar :                       0,00 5.1.2.3. Şubelere Borçlar :                       0,00 5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları :                       0,00 5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar :                  0,00 5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları :                  0,00 5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları :             357.419,75 5.1.3. Alınan Avanslar :                       0,00 5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri :                       0,00 5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler :              94.416,96 5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları :                       0,00 5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları :               1.610,35 5.1.8. Değer Kasa Vadeli Yabancı Kaynaklar :                       0,00 Yabancı Kaynaklar Toplamı :            453.447,06 5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.2.1. Mali Borçlar :                 0,00 5.2.2. Diğer Borçlar :                 0,00 5.2.2.1. Üyelere Borclar :                       0,00 5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar :                       0,00 5.2.2.3. Şubelere Borçlar :                       0,00 5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar :                       0,00 5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlara Borçlar :                       0,00 5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları :                 0,00 5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları :                 0,00 5.2.3. Alınan Avanslar :                 0,00 5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları :                 0,00 5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları :                 0,00 5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar :                 0,00 5.3. ÖZKAYNAKLAR 5.3.1. Ödenmiş Sermaye :                 0,00 5.3.2. Sermaye Yedekleri :                 0,00 5.3.3. Kar Yedekleri :          0,00 5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları : 20.280.094,23 5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) :                 0,00 5.3.6. Dönem Net Karı ( Zararı ) :      538.137,01 Öz Kaynaklar Toplamı :    20.818.231,24 Pasif  Kaynaklar Toplamı :    21.271.678,30 TOPLAM :    21.271.678,30 GELİRLER 6.1 Gelir Toplamı 6.1.1. Üye Ödentileri :   2.403.080,75 6.1.2. Yurt Dışından Alınan Yardımlar :          0,00 6.1.3. Kamu Kuruluşlarından alınan Yardımlar :          0,00 6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı :       427.326,38 6.1.4.1. Bağış Gelirleri :            0,00 6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri :          0,00 6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri :                     0,00 6.1.6. Finansal Gelirler :            173.567,36 6.1.7. Kira Gelirleri :       131.065,00 6.1.8. Diğer Gelirler :   1.655,01 4.2. Gider Fazlası :          0,00 TOPLAM :      3.136.693,75 GİDERLER 7.1 Gider Toplamı :    2.598.556,74 7.1.1. Genel Giderler :    1.302.176,64 7.1.2. Personel Giderleri :       992.805,43 7.1.3. Amac ve Hizmet Giderleri Toplamı :       270.850,02 7.1.3.1. Kültür, Sanat, Spor :                 0,00 7.1.3.2. Eğtim ve Araştırma :       126.000,00 7.1.3.3. Sağlık :                  0,00 7.1.3.4. Sosyal Hizmetler :       144.850,00 7.1.3.5. Çevre ( Dağa ve Hayvanları Koruma ) :                  0,00 7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma :                  0,00 7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları :                  0,00 7.1.3.8. Hayır Yardımları :             0,00 7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler :                  0,00 7.1.3.10. Diğer :                  0,02 7.1.4. Diğer Giderler :               32.724,65 7.2. Gelir Fazlası :       538.137.01 TOPLAM :       3.136.693,75 TÜRKİYE FİKİR VE KÜLTÜR DERNEĞİ
 3.136.693,75